سفیران فاطمیّه http://safiran135.ir 2015-02-26T11:15:17+01:00 text/html 2015-02-24T02:46:46+01:00 safiran135.ir سفیر فاطمی محصولات http://safiran135.ir/post/28 <div align="center"><font color="#FF0000" size="3"><b>جهت سفارش محصولات با شماره تلفن 09130093002 تماس بگیرید.</b><br></font></div><br><div align="center"><b><font color="#33CC00" size="3">و جهت مشاهده‌ی لیست محصولات بر روی عکس زیر کلیک نمایید.</font></b><br><br><a href="http://cld.persiangig.com/public/RScoEGLr0d" target="_blank" title=""><img src="http://cld.persiangig.com/preview/COgLWzhZgJ/Untitled-1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="70" hspace="0" vspace="0" width="420"></a><br></div> text/html 2015-02-24T01:57:27+01:00 safiran135.ir سفیر فاطمی دانلود پاورپوینت و PDF اساتید http://safiran135.ir/post/27 <div align="center"><font color="#33CC00" size="3"><i><b>جهت دانلود بر روی عکس کلیک نمایید.<br></b></i></font></div><div align="center"><font size="3"><b><font color="#FF0000"><br>PDF</font> <font color="#3366FF">کتاب زیارت مهتاب &nbsp; </font></b></font><br><br>&nbsp;<a href="http://cld.persiangig.com/download/F6XzTUBmB8/zyarat-mahtab.pdf/dl" target="_blank" title=""><img src="http://cld.persiangig.com/preview/6tJfpTbFCr/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7%D8%A8.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="167" hspace="0" vspace="0" width="228"></a><br><hr><br><font size="4"><b><font color="#FF0000">PDF</font> درسنامه <font color="#33CC00">فاطمیه</font> (<font color="#FF0000">عاشورای فاطمی</font>)</b></font><br><br><a href="http://cld.persiangig.com/download/fbmDtnXGkQ/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%87.pdf/dl" target="_blank" title=""><img src="http://cld.persiangig.com/preview/TTQEAaXozB/dars-nameh.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="180" hspace="0" vspace="0" width="248"></a><br><hr><font size="4"><b><font color="#FF0000">PDF</font> سبک زندگی <font color="#33CC00">فاطمی</font></b></font><br><br><a href="http://cld.persiangig.com/download/VoUtEIehPX/%D8%B3%D8%A8%DA%A9%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C2.pdf/dl" target="_blank" title=""><img src="http://cld.persiangig.com/preview/z8R5dDgyiS/%D8%AC%D9%84%D8%AF.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="174" hspace="0" vspace="0" width="249"></a><br><br><hr><br><b><font color="#FF0000" size="4">PowerPoint</font><font size="4"> درسنامه <font color="#33CC00">فاطمیه </font>(<font color="#FF0000">عاشورای فاطمی</font>)</font></b><br><br><a href="http://cld.persiangig.com/download/fxAjW8iAHE/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA.pptx/dl" target="_blank" title=""><img src="http://cld.persiangig.com/preview/zyBp5juHwi/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%A6%DB%8C%D9%86%D8%AA.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="69" hspace="0" vspace="0" width="163"></a><br><br><hr><b><font color="#FF0000" size="4">PowerPoint <font color="#000000">پاس</font></font></b><b><font color="#FF0000" size="4"><font color="#000000">خ به شبهات <font color="#33CC00">فاطمیه</font></font><br></font></b><br><a href="http://cld.persiangig.com/download/KtVo1CzRM3/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1.pptx/dl" target="_blank" title=""><img src="http://cld.persiangig.com/preview/zyBp5juHwi/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%A6%DB%8C%D9%86%D8%AA.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="69" hspace="0" vspace="0" width="163"></a><br><hr><br></div> text/html 2015-02-21T05:15:16+01:00 safiran135.ir سفیر فاطمی صوت اساتید http://safiran135.ir/post/24 <div align="center"><font color="#FF0000"><b>جهت دریافت صوت اساتید در سال‌های ( 91 - 92 و 93 ) بر روی عکس زیر کلیک نمایید.</b></font><br><br><a href="https://cld.persiangig.com/public/R9qGCek0mY" target="_blank" title=""><img src="https://cld.persiangig.com/preview/BbaAxRky61/%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="285" hspace="0" vspace="0" width="506"></a><br><br></div> text/html 2015-02-12T04:19:48+01:00 safiran135.ir سفیر فاطمی درسنامه فاطمیّه http://safiran135.ir/post/23 <div align="center"><font size="3"><font color="#FF0000" face="georgia,times new roman,times,serif" size="6"><b><br>درسنامه فاطمیه</b></font><br><br><b>جهت دریافت <font color="#3333FF">PDF</font> کتاب، بر روی عکس جلد آن کلیک نمایید.</b><br><br><b>در صورت عدم دریافت، <font color="#009900">لینک کمکی</font> دانلود، ذیل عکس قرار داده شده است.</b><br><br></font><div align="center"><a href="http://cld.persiangig.com/download/fbmDtnXGkQ/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%87.pdf/dl" target="_blank" title=""><img src="http://8pic.ir/images/btdqoyq576fpalzqcyak.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="263" hspace="0" vspace="0" width="183"></a><br><br><b><font color="#009900">لینک کمکی دریافت کتاب. </font></b><a href="http://uplod.ir/1urean670n1k/درسنامه_فاطمیه.pdf.htm" target="_blank" title=""><img src="http://8pic.ir/images/38o1gl0grafo8znnzmgo.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="49" hspace="0" vspace="0" width="39"></a><br><br><br><font color="#FF0000" size="4"><b>جهت شیوه ی دانلود از لینک کمکی، <a href="http://safiran135.mihanblog.com/post/23" target="_blank" title="">اینجا </a>را کلیک نمایید یا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.<br><br></b></font><br></div></div> text/html 2015-02-07T15:43:22+01:00 safiran135.ir سفیر فاطمی ثبت نام همایش آموزشی فاطمیه و خطبه فدکیه مشهد http://safiran135.ir/post/22 <div align="right"><img src="http://cld.persiangig.com/preview/sroOY4tJnG/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%B1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="310" hspace="0" vspace="0" width="213"></div> text/html 2015-02-04T10:37:55+01:00 safiran135.ir سفیر فاطمی دریافت فرم اساتید (فرم الف) http://safiran135.ir/post/21 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2015-01-21T04:18:50+01:00 safiran135.ir سفیر فاطمی ثبت نام همایش آموزشی فاطمیه و خطبه فدکیه قم http://safiran135.ir/post/20 <div align="center"><div align="right"><br></div><div align="right"><img src="http://cld.persiangig.com/preview/VdGFjFiUkH/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%87.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="298" hspace="0" vspace="0" width="212"></div></div> text/html 2014-03-04T02:57:25+01:00 safiran135.ir سفیر فاطمی وظیفه ما نسبت به فاطمیه از دیدگاه مراجع عظام تقلید http://safiran135.ir/post/1 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"> </span><br><br>مقام معظم رهبری(دام ظله) : </span> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo3;tab-stops:80.8pt"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;" lang="FA">طبق روایت روز سوم جمادی‌الثّانی شهادت سیّده‌ی زنان عالم <font color="#009900">فاطمه‌ی زهرا</font> (سلام‌اللَّه‌ علیها) است من از ملت ایران درخواست می‌کنم که در آن روز مغازه‌ها و محل کسبشان را تعطیل کنند و به <font color="#009900">فاطمه‌ی زهرا</font> (سلام‌اللَّه‌ علیها) احترام نمایند به دستگاهها و ادارات دولتی و کارخانجاتی که کارهای خاصی دارند چیزی نمی‌گوییم لیکن کسبه و دکاندارها و بازارها و خیابانها احترام کنند ان‌شاء اللَّه روز شهادت را تعطیل کنید تا بتوانیم از برکات <font color="#009900">فاطمه‌ی زهرا</font> (سلام‌اللَّه علیها) بهره‌مند بشویم (25/07/1370)</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify; tab-stops:80.8pt"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;2 Mitra&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify; tab-stops:80.8pt"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;2 Mitra&quot;" lang="FA">مقام معظم رهبری(دام ظله) :</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo3;tab-stops:80.8pt"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;" lang="FA"><font color="#33CC00">فاطمیه</font> راباید <font color="#FF0000">عاشورایی</font> برگزار نماییم</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify; tab-stops:80.8pt"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;2 Mitra&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify; tab-stops:80.8pt"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;2 Mitra&quot;" lang="FA">آیت الله<span style="mso-spacerun:yes"> </span>صافی گلپایگانی (دام ظله) :</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra&quot;"></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo2;tab-stops:80.8pt"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;" lang="FA">در این ایام عزاداری و سوگواری حضرت در کل<font color="#33CC00"> </font><font color="#009900">فاطمیه </font>جمادی الاولی تا <font color="#009900">فاطمیه</font> جمادی الثانیه ...سزاوار است که مجلس داشته باشیم ... باید که کامل باشد. سینه زنی ها ،عزاداری ها، راهپیمایی ها به هر کیفیت و به هر شکلی که باشد باید این مراسم احیا بشود.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="tab-stops:80.8pt"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-indent:-18.0pt; mso-list:l1 level1 lfo1;tab-stops:80.8pt"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Arial"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;" lang="FA">آیت الله مکارم شیرازی( دام ظله) : <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span dir="LTR"><br> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;" lang="FA">شکی نیست که عزاداری برای بانوی دو عالم حضرت <font color="#009900">صدیقه کبری </font>(سلام الله علیها) <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>در ایام فاطمیّه از شعائر مهم اسلامی است و باید هر چه با شکوهتر و گسترده تر انجام شود وعّاظ و خطبای متعهّد و گرانقدر به تبیین <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>زندگی و سیره تربیتی <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>،اخلاقی و....و بررسی خطبه آن حضرت بپردازند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;2 Mitra&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify; tab-stops:80.8pt"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo1;tab-stops:80.8pt"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Arial"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;" lang="FA">آیت الله <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>وحید خراسانی( دام ظله) :</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra&quot;"></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo1;tab-stops:80.8pt"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Arial"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;" lang="FA">وظیفه ما این است که در این مصیبت کبری که مادر ائمه هدی نیمه شب غریبانه دفن شد و قبر او که گنجینه اسرار خداست مخفی ماند به پا خیزیم و آنچه در توان داریم در تعظیم شعائر روز شهادت او انجام دهیم چون شهادت آن حضرت سند احقاق حق اول المظلومین است.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra&quot;"></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify; tab-stops:80.8pt"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo1"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Arial"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;" lang="FA">مرحوم آیت الله<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>فاضل لنکرانی (قدس الله) :</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo1"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Arial"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;" lang="FA">انقلاب اسلامی، از توجه خاص ملت ایران به همین ایام(فاطمیه)، نشأت گرفت، و امروزه بهترین عامل برای حفظ<span style="mso-spacerun:yes"> </span>و تداوم آن، اهمیت دادن به چنین ایامی است؛ لازم است مومنین و پیروان اهل بیت</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-ascii-font-family: Abo-thar;mso-hansi-font-family:Abo-thar" lang="FA"> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;" lang="FA">به ایام <font color="#009900">فاطمیه</font> بیش ازگذشته اهتمام ورزیده و نگذارند این حادثه ناگوار درلابلای حوادث دیگرکم رنگ شود.کتاب فاطمه و فاطمیه ص23</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo1"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Arial"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;" lang="FA">مرحوم آیت الله<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>فاضل لنکرانی (قدس الله) :</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo1"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Arial"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;" lang="FA">دشمنان قسم خوده اسلام متوجه این نکته شده اندکه برای نابودی این ملت باید ف<font color="#009900">اطمیه</font>، <font color="#FF0000">عاشورا،</font> شعبان و رمضان را از این ملت بگیرند و آنگاه به اهداف شوم خود نائل شوند</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri" lang="FA">.</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;" lang="FA"> کتاب فاطمه و فاطمیه ص36</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra&quot;"></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo1"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Arial"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;" lang="FA">مرحوم آیت الله<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>فاضل لنکرانی (قدس الله) :</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;" lang="FA">همه انسانها برحسب آیه شریفه " <b>قل لااسئلکم علیه اجرا الا المودّه فی القربی</b>" (شوری23) در برابر حق معنوی بزرگ پیامبر در هدایت بشریت، موظف به یک تکلیف مشترکندوآن مودت ومحبت به ذی القربا وخاندان پیامبر است که در رأس آنان زهرای اطهر است .مودت نسبت به <font color="#009900">فاطمه</font></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:Abo-thar;mso-hansi-font-family: Abo-thar" lang="FA"><font color="#009900"> </font>(سلام الله علیها) </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;2 Mitra&quot;" lang="FA">تکریم و تعظیم آن حضرت و احیای یاد و خاطره او و ذکر رنج ها و مصائبی است که برآن وجود نازنین وارد شده است کتاب فاطمه و فاطمیه ص42</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo1"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Arial"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;" lang="FA">مرحوم آیت الله<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>فاضل لنکرانی (قدس الله) :</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;" lang="FA">نسبت به مراسم ایام <font color="#009900">فاطمیه</font> باید توجه واهتمام بیشتری داشته باشید زیرا دشمنان وکج اندیشان به انحاء مختلفی در صدد تضعیف آن هستند ... شکوه و حرارت این مراسم مشت محکمی بردهان یاوه سرایان و کسانی که سعی در القاء شبهه بین مردم ما رادارند؛ و فکر نکنید که این مطالب ضدّ وحدت است. وحدتی که مدنظر مرحوم امام است کنارگذاشتن عقائد و آرمانهای استوار تشیع ودست کشیدن از آنها نیست. حفظ وحدت آن نیست که کیان تشیع به فراموشی سپرده شوداگر خدای ناکرده مبتلا به انحراف فکری شده وتحت عنوان حفظ وحدت از عقیده و آرمان و ولایت معصومین و سیره آن بزرگوران دست بکشیم تشیع را به مسلخ کشانده وازبین برده ایم سکوت وبی تفاوتی دراین مورد و کم توجهی به ایام <font color="#009900">فاطمیه </font>سبب جدائی ازتشیع وآرمانهای مقدس آن است من خویش را در مقابل خدای سبحان مسئول می بینم از این رو مطالب فوق را به عنوان اتمام حجت باشما در میان گذاشتم کتاب فاطمه و فاطمیه ص58</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify; tab-stops:80.8pt"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo1;tab-stops:80.8pt"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Arial"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;" lang="FA">مرحوم آیت الله تبریزی (قدس الله) :</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra&quot;"></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify; tab-stops:80.8pt"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;2 Mitra&quot;" lang="FA">رسول الله اینقدر دخترش راسفارش کرد ... این (دختر) راشب دفن کردند، شب غسل دادند، این چه شده بود، این سفارشی که شده بود، آن موده ذی القربی اگر قدر متیقنش فاطمه زهرا بود، این چه شده بود که شبانه دفن شده بود، قبرش را مخفی کردند، این آیت است برای تمام؛ اینها روی حکمت شده است، این فاطمه زهرا این وصیتش وعمل کردن مولا امیرالمومنین (علیه السلام) به آن وصیتش به تمامه وکماله، این دلیل گذاشتن است برای اجیال آتیه .... بیدار باشید، احیا بکنید.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify; tab-stops:80.8pt"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;2 Mitra&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify; tab-stops:80.8pt"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;2 Mitra&quot;" lang="FA">مرحوم آیت الله تبریزی (قدس الله) :</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="text-align:justify;tab-stops: 80.8pt"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;2 Mitra&quot;" lang="FA">ایشان در هوای گرم تابستان با پای برهنه همان طورکه به سینه می زد و گریه می کرد، درجواب دلسوزی فرزندشان فرمودند: فرزندم! بگذار پاهایم بسوزد. برای مصیبت حضرت زهرا(سلام الله علیها) هرکاری بکنم، کم است، مگر این دختر رسول الله (صل الله علیه وآله وسلم) چه گناهی داشت که این همه ظلم را در حق او مرتکب شدند، پسرم! مگر مصیبت حضرت کم بود؟ ما در مصیبت بی بی دو عالم هر کاری کنم، کم کرده ایم. می خواهم هر آنچه در توان دارم در راه حضرت <font color="#009900">فاطمه ی زهراء</font> (سلام الله علیها) تلاش نمایم تا قیامت حسرت آن را نخورم، این برای مصیبت حضرت <font color="#009900">فاطمه ی زهرا </font>(سلام الله علیها) کم است. ما قدر و منزلت سرور زنان عالم را نمی دانیم.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:15.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:15.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;" lang="FA"><br></span><span dir="LTR" style="font-size:15.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;2 Mitra&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:15.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;" lang="FA">ای <font color="#009900">دخت</font> دلبند رسول مهربانی<span style="mso-tab-count:2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ای گلشن عمرت خزانی در جوانی</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:15.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;" lang="FA">روز عزایت یاد آن دفن نهانی<span style="mso-tab-count:2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>بر پا نماید شیعه <font color="#FF0000">عاشورای</font> ثانی</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><br><span style="font-size:15.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span dir="LTR" style="font-size:15.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra&quot;">&nbsp;</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادی"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2013-03-09T10:36:51+01:00 safiran135.ir سفیر فاطمی آشنایی با طرح سفیران فاطمیه http://safiran135.ir/post/3 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="left"><font color="#000000"><b><font size="3" face="impact"><span style="line-height: 115%;" lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اللّهم صلّ علی <font color="#009900">فاطمة</font> و ابیها و بعلها و بنیها و السّر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک</span></font></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="line-height: 115%;" lang="FA"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#3333FF"><b><font size="5"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مقدمه</font></font></b></font><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="line-height: 115%;" lang="FA"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA;} </style> <![endif]--><span style="mso-bookmark:_GoBack"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family: Wingdings;mso-bidi-font-family:Wingdings"><span style="mso-list:Ignore"><span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"></span></span></span><span dir="RTL"></span><font face="impact"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font color="#FF0000">-</font>&nbsp; در قیامت همه آرزو می کردند کاش جزء <font color="#009900">فاطمیون</font> بودند.</span></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="mso-bookmark:_GoBack"><font face="impact"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">دین اسلام با بعثت نبیّ مکرّم صلّی الله علیه وآله آغاز و با ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام کامل و</span></font></span><span style="mso-bookmark:_GoBack"><font face="impact"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA"></span></font></span><span style="mso-bookmark:_GoBack"><font face="impact"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA"> با <font color="#FF0000">عاشورا</font> </span></font></span><span style="mso-bookmark:_GoBack"><font face="impact"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">ابقاء</span></font></span><span style="mso-bookmark:_GoBack"><font face="impact"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA"> شد </span></font></span><span style="mso-bookmark:_GoBack"><font face="impact"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">وبا <font color="#009900">فاطمیه</font></span></font></span><span style="mso-bookmark:_GoBack"><font face="impact"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA"> گسترش یافت.</span></font></span><br></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-right:.25in; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1"><font face="impact"><span style="mso-bookmark:_GoBack"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><span style="mso-list:Ignore"></span></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font face="impact"><font color="#FF0000">-</font>&nbsp; </font><font color="#009900">فاطمیّه</font>، فرقان حقّ وباطل وممیزمؤمن وغیرمؤمن است ونسل امروزباید...</span></span></font></p> text/html 2013-03-09T06:19:01+01:00 safiran135.ir سفیر فاطمی چرا فاطمیه ا ی به رنگ عاشورا ؟ http://safiran135.ir/post/2 <font size="2" face="impact"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mitra; FONT-SIZE: 14pt" lang="FA"> <p style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%; MARGIN: 0in 0in 10pt" dir="rtl"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mitra; FONT-SIZE: 14pt" lang="FA">چرا <font color="#009900">فاطمیه</font> ای به رنگ <span></span><font color="#FF0000">عاشورا</font>؟</span></p> <p style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%; MARGIN: 0in 0.5in 10pt 0in" dir="rtl"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mitra; FONT-SIZE: 14pt" lang="FA">هنوز ناله های جانسوز فاطمه زهرا (س)&nbsp; <span></span>از کوچه ها و مسجد مدینه به گوش جان می رسد</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr" lang="FA"> </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mitra; FONT-SIZE: 14pt" lang="FA">که مسلمانان را برای دین از یاد رفته پدر و حق بر باد رفته حیدر به یاری می خواند، آن روز فریادهای بانوی شهیده بی پاسخ ماند، مردمی که خود را از امت پدرش <span>&nbsp;</span>می دانستند دست به دست یکدیگردادند و حق او را پایمال کردند ؛</span></p> <p style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%; MARGIN: 0in 0.5in 10pt 0in" dir="rtl"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mitra; FONT-SIZE: 14pt" lang="FA">امیرمومنان صلوات الله علیه پس از</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr" lang="FA"> </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mitra; FONT-SIZE: 14pt" lang="FA">دفن آن پیکر رنجور</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr" lang="FA"> </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mitra; FONT-SIZE: 14pt" lang="FA"><span>&nbsp;</span>با دلی پر درد خطاب به پیامبر ص عرضه داشت :«به زودی دخترت تو </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr" lang="FA"><span>&nbsp;</span></span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mitra; FONT-SIZE: 14pt" lang="FA">را</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr" lang="FA"> </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mitra; FONT-SIZE: 14pt" lang="FA"><span>&nbsp;</span>خبر</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr" lang="FA"> </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mitra; FONT-SIZE: 14pt" lang="FA">خواهد داد که چگونه امت تو اجتماع کرده ، دست در</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr" lang="FA"> </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mitra; FONT-SIZE: 14pt" lang="FA">دست یکدیگر دادند تا حق او را پایمال کنند.»<a title="" href="http://mihanblog.com/blog/post/new#_ftn1" name="_ftnref1"><span><span dir="ltr"><span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt">[1]</span></span></span></span></a></span></p> <p style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%; MARGIN: 0in 0.5in 10pt 0in" dir="rtl"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mitra; FONT-SIZE: 14pt" lang="FA">اگر آن روز امواج غم و اندوه از هر طرف بر او فرود آمد</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr" lang="FA"> </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mitra; FONT-SIZE: 14pt" lang="FA">که با دلی پر درد فرمود:</span></p> <p style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%; MARGIN: 0in 0.5in 10pt 0in" dir="rtl"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mitra; FONT-SIZE: 14pt" lang="FA"><span></span>صبت علی مصائب لو</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr" lang="FA"> </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mitra; FONT-SIZE: 14pt" lang="FA">انها<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>صبت علی الایام صرن لیالیا</span></p> <p style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%; MARGIN: 0in 0.5in 10pt 0in" dir="rtl"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mitra; FONT-SIZE: 14pt" lang="FA">«به جانم ریخته چندان ، غم و</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr" lang="FA"> </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mitra; FONT-SIZE: 14pt" lang="FA">درد</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr" lang="FA"> </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mitra; FONT-SIZE: 14pt" lang="FA">و</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr" lang="FA"> </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mitra; FONT-SIZE: 14pt" lang="FA">مصیبت</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr" lang="FA"> </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mitra; FONT-SIZE: 14pt" lang="FA">ها<span>&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></span></span></p><p style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%; MARGIN: 0in 0.5in 10pt 0in" dir="rtl"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mitra; FONT-SIZE: 14pt" lang="FA"><span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span> &nbsp;&nbsp; </span>که گر</span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr" lang="FA"> </span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mitra; FONT-SIZE: 14pt" lang="FA">بر روزها ریزند، گردد تیره چون <span>&nbsp;</span>شبها»</span></p> <p style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%; MARGIN: 0in 0.5in 10pt 0in" dir="rtl"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mitra; FONT-SIZE: 14pt" lang="FA">تنهائی و بی یاری امام مظلومش چنان زندگی را بر او تیره کرد که دست از فرزندان دلبند خود شست و <span>&nbsp;</span>با پهلوی شکسته به درگاه الهی عرضه داشت : یا الهی ! عجل وفاتی سریعا.....<a title="" href="http://mihanblog.com/blog/post/new#_ftn2" name="_ftnref2"><span><span dir="ltr"><span><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt">[2]</span></span></span></span></a></span></p> <p style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%; MARGIN: 0in 0.5in 10pt 0in" dir="rtl"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Mitra; FONT-SIZE: 14pt" lang="FA">امروز نیز</span></p></span></font>